Barion Pixel

Online vállalkozói tudástár

Egyéni vállalkozóknak, hogy biztonságban tudd vállalkozásod!

Általános Szerződési Feltételek

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

Név: Hoffmanné és Társa Könyvelőiroda Bt.

Székhely: 7200 Dombóvár, Csokonai utca 64.

Adószám: 27039951-1-17

Cégjegyzékszám: 17-06-007426

Képviseli: Hoffmanné Klemm Szilvia ügyvezető

Számlavezető bank: Budapest Bank

Számlaszám: 10101401-35577100-01005004

Honlapja: http://www.dombovarkonyveles.hu/ (továbbiakban Eladó)

 

A webáruház elérhetőségei

Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Csokonai utca 64.

Telefonszám: 06-30-437-1829

A cég elektronikus elérhetősége: onlinetudastar@gmail.com

A webáruház domain címe: www.onlinevallalkozoitudastar.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám:  01-09- 909968

Adószám: 14571332-2-42

Telefonszám: 06-1-789-3789

E-mail: support@tarhely.eu

Honlap: www.tarhely.eu

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik és elfogadott magatartási kódexre nem utal.

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 2. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 4. A jelen ÁSZF 2020.02.14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
 5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg — akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval — elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 6. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa — akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak —, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 3. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
 6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,9%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A „Vállalkozói Tudástár” webáruházban található termékek képezik az eladó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát.  A termék mellett található vételár forintban értendő.A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásban kötött szerződésnek minősül és nem kerül iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

 

A rendelés menete

 

1. A termék kiválasztása

A vásárló a megrendelés gombra kattintva tudja kiválasztani az Online Vállalkozói Tudástár e-book terméket.

2. A termék kosárba helyezése

A vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség.

3. A kosár tartalmának megtekintése

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a KOSÁR FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.

4. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A webáruház a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint szállítási adat. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani.

5. A rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a FIZETÉS BARIONNAL gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár. A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

 

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók.

 

A rendelés teljesítése

Ahogy az e-book kifizetésre kerül, a megadott e-mail címre érkezni fog a számla és az Online Vállalkozói Tudástár, valamint a Barion visszaigazolás a fizetésről. A Tudástár fizetés után közvetlen a weboldalon is letölthető.

 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A rendelés során még a megrendelés elküldése előtt a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére. Ha a rendelés elküldése után szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott email cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét.

 

Fizetési módok

Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát banki átutalással szeretné kiegyenlíteni, abban az esetben lehetőség van utalni. Ebben az esetben jelezni kell ezt az onlinetudastar@gmail.com címen, érkezni fog egy díjbekérő, és az összeg beérkezése után, küldöm a számlát és a Tudástárat is.

A megjegyzés rovatba írja be a nevét és a díjbekérő számát. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve, Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat működtető vállalkozás adatai között.

Bankkártyás fizetés: webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés lépései: Válassza ki a megrendelni kívánt terméket, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. A fizetési módok közül válassza ki a bankkártyás fizetési módot. Ezt követően átirányítjuk a Barion biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a kártyaadatait tudja megadni a fizetés megkezdéséhez. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.  A sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni engedélyezést jelenti – a Barion rendszere elindítja a Vevő kártyájának megterhelését a kiválasztott áru(k) ellenértékével.

Hoffmanné Klemm Szilvia kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében a hatályos adatvédelmi szabályok szerint jár el, a mindenkor érvényes Adatkezelési Tájékoztatója a honlapján megtekinthető. A Hoffmanné Klemm Szilvia kötelezi magát, hogy adatkezeléseivel kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, a megadott adatok csak a Hoffmanné Klemm Szilvia munkavállalói és a Hoffmanné Klemm Szilvia Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt adattovábbítás címzettjei, illetve az adatfeldolgozók részére válhatnak ismertté.

 

Hatályos, 2020.02.14